Analyse van bedrijfsprocessen
een toepassing van denken in systemen


Analyse van bedrijfsprocessen
Author:Marylse In 't Veld
ISBN: 9789001790943
Course codes: 1CK10 1CK00

Analyse van bedrijfsprocessen beschrijft de theorie en de praktijk van het denken in systemen, modellen, processen en regelkringen. Dit systeem- en procesdenken moet je in je latere beroepspraktijk toe kunnen passen bij het analyseren van processen in bedrijven en instellingen, het bepalen van de noodzakelijke informatiestromen en het ontwerpen van organisatiestructuren. Bij deze grondig herziene uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek. Het boek vormt de basis voor een goed begrip van de voordelen en beperkingen van procesgerichte managementtechnieken als Total Quality Management, Logistiek en Supply Chain Management, Business Process Redesign en Workflow Management.Analyse van bedrijfsprocessen is alweer de tweede herziening van de bekende uitgave Analyse van organisatieproblemen van prof. ir. J. in 't Veld. Op basis van ervaringen in de onderwijspraktijk is deze druk grondig herzien. De uitgave is nog beter geschikt gemaakt voor zelfstudie door de toevoeging van aansprekende praktijkvoorbeelden en foto's die de systeemkunde dichter bij je brengt, puntsgewijze samenvattingen en een nieuwe vormgeving in full color. Door ieder hoofdstuk af te sluiten met een actuele case met opdrachten word je aangespoord om de theorie toe te passen.Deel 1 van het boek bevat de theorie van systeemkunde. Deel 2 bevat aan de systeemkunde gerelateerde onderwerpen en deel 3 van het boek bevat een aantal hoofdstukoverstijgende casussen, gebaseerd op gevallen uit de praktijk. Op de bijbehorende website zijn toetsen met feedback en studieadvies en extra oefenmatieraal te vinden.Noordhoff Campuz CardDeze editie bevat een Noordhoff Campuz Card wat eenvoudig toegang geeft tot een groot online aanbod aan toetsen en studieondersteunende materialen. Met deze handige kaart heb je één jaar lang onbeperkt toegang tot vele online extra’s zoals oefentoetsen, samenvattingen, begrippentrainers en bijvoorbeeld online colleges.