A Basic Guide to International Business Law
Author:H. Wevers
ISBN: 9789001862732
Course codes:

A Basic Guide to International Business Law offers you an accessible, user-friendly and innovative introduction to International Business Law and European Law. Why A Basic Guide to International Business Law? * accessible and user-friendly introduction to international business law and European law; * strikes the right balance between theory and practice; * additional study materials available online. A Basic Guide to International Business Law helps you understand the legal problems that arise in international business. The aim of this book is to equip you with the skills needed to prevent and tackle these problems. Highly relevant if you seek employment in an internationally-oriented business environment. The book covers the functioning of the EU, European competition law, the free movement of goods in the EU, international contracts of sale, international carriage of goods, incoterms and international payments. It contains numerous examples, accessible legal verdicts and exercises. In this fourth edition new paragraphs have been added with regard to the laws on sea transportation. A Basic Guide to International Business Law is also available as an e-book. Online extras The associated website offers you extensive support and contains links to interesting websites and articles. You get access to the answers to the textbook questions, and to additional exercises and answers. Relevant documents on treaties and regulations are also available.Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taalA Basic Guide to International Business Law is een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en vernieuwende introductie tot internationaal ondernemingsrecht en Europees recht. Maar waarom een Basic Guide to International Business Law? * toegankelijke en gebruiksvriendelijke introductie tot het internationaal ondernemingsrecht en Europees recht; * precies de juiste balans tussen theorie en praktijk; * extra online studiemateriaal. A Basic Guide to International Business Law helpt je de juridische problemen die kunnen voorkomen in internationale bedrijven beter te begrijpen. Het doel van dit boek is om je de vaardigheden te leren die nodig zijn om deze problemen het hoofd te bieden en te voorkomen. Uiterst relevant wanneer je een baan ambieert bij een internationaal gericht bedrijf. Het boek behandelt het functioneren van de EU, het Europese mededingingsrecht, het vrije verkeer van goederen binnen de EU, internationale koopovereenkomsten, internationaal vervoer van goederen, incoterms en internationale betalingen. Het bevat meerdere voorbeelden, toegankelijke juridische uitspraken en oefeningen. Deze vierde editie bevat nieuwe alinea’s met betrekking tot de wetten omtrent vervoer over zee. A Basic Guide to International Business Law is ook verkrijgbaar als e-book versie. Online extra’s; de bijbehorende website biedt uitgebreide ondersteuning en bevat links naar interessante websites en artikelen. Je krijgt toegang tot de antwoorden van de vragen uit het tekstboek, en tot extra oefeningen en antwoorden. Ook bevat het relevante achtergrondinformatie over verdragen en regelgeving.