Denken, ontwerpen, maken
basisboek Techniekfilosofie


Denken, ontwerpen, maken
Author:Jan Hoogland & Jan van der Stoep
ISBN: 9789085063957
Course codes:

Denken, ontwerpen, maken is het eerste complete basisboek techniekfilosofie. Het slaat een brug tussen de verschillende fasen van de techniek, zoals ontwerp, productie en gebruik en de filosofie – inclusief sociale en ethische vraagstukken –. Ook aantrekkelijk voor vakfilosofen, ingenieurs, journalisten en wetenschappers in brede zin.Dit werk is uniek in zijn aanpak: zowel de analytische als de cultuurfilosofische visie op techniek worden uitgediept, zonder dat de auteurs zich verliezen in complex filosofisch jargon. Voor de diverse gebieden binnen de technische wetenschappen kiezen ze duidelijke praktijkvoorbeelden, waarin de rol en betekenis van een filosofische reflectie helder worden.Denken, ontwerpen, maken is in de eerste plaats gericht op studenten in de technische wetenschappen (bouwkunde, werktuigbouwkunde, biotechnologie, elektrotechniek) die kennismaken met filosofie. In dertien hoofdstukken wordt stapsgewijs ingegaan op de filosofische dimensies van de grote thema's binnen de techniek, zoals de robot, globalisering en nanotechnologie. Het boek besteedt kritisch aandacht aan het werk van onder meer filosoof Hans Achterhuis.


We're sorry!
No offers & requests are available for Denken, ontwerpen, maken