Bouwproducten
Vervaardiging, Toepassen, Onderhoud, Hergebruik


Bouwproducten
Author:A. Blaazer & F.Th van Gessel
ISBN: 9789006950724
Course codes: 7t2x0 0 7S3X0 7SX30

BouwproductenDe tweede geheel herziene druk van Bouwproducten is verschenen. Dit uitgebreide en complete standaardwerk behandelt alle bouwmaterialen op basis van hun levenscyclus en is aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van toepassing, levensduur en milieu. De vervaardiging, de prestaties en de milieuaspecten van materialen zijn in het boek helder beschreven. Er is ook aandacht voor de sloop en het hergebruik van producten en materialen. Het boek bevat verhelderende illustraties en voorbeelden en biedt een dusdanige diepgang dat de gebruiker een verantwoorde productkeuze leert maken.