Basiscursus C++
Author:L. Ammeraal
ISBN: 9789039512265
Course codes: AAAAA

Met een basiscursus leert u wat u in de dagelijkse praktijk nodig heeft. Deze geheel herziene derde uitgave van de Basiscursus C++ is in overeenstemming gebracht met de nieuwe C++-standaard, met dien verstande dat een boek van deze omvang uiteraard niet volledig kan zijn.Veel aandacht is geschonken aan de nieuwe stringfaciliteiten en aan de Standard Template Library (STL). Bij het testen van de programma's is gebruik gemaakt van Visual C++ 6.0.Alle voorbeeldprogramma's zijn beschikbaar via de web-pagina van de auteur. Gegevens hierover vindt u in het boek."De lezer is na bestudering van dit boek in staat eenvoudige programma's te maken." Nederlandse Bibliotheek Dienst, juni 1999.


We're sorry!
No offers & requests are available for Basiscursus C++