A completely free marketplace to

sell & buy books to & from fellow students

1975 ads for 602 books,
helping 7813 students

and bit by bit we're growing!


Scientific Computing

An Introductory Survey

Scientific Computing, 2/e, presents a broad overview of numerical methods for solving all the major problems in scientific computing, including…

Offers 1 Requests 0

Made in Holland

een techniekgeschiedenis van Nederland 1800-2000

Terugblikkend op de vorige eeuw schrijft een ooggetuige:'Zelf heb ik in mijn jeugd in mijn geboortedorp nog de tijd van…

Offers 1 Requests 0


Start selling & buying


Login